Welke papieren moet ik aanleveren voor een hypotheek?

werkgeversverklaringKan iedereen een huis kopen? In feite wel: het enige dat je hoeft te doen, is te betalen. En dat is natuurlijk het lastige punt: want wie heeft er nou een paar ton op zijn rekening staan om vrij te besteden? Bijna niemand. Dus wordt er geld geleend om een huis te betalen. Het is natuurlijk niet  verbazingwekkend dat degene die je dat geld uitleent, daar bepaalde eisen aan zal stellen. Want het grote verschil tussen uitlenen en schenken, is dat het “eigendom” in het geval van lenen weer terug komt bij de oorspronkelijke eigenaar. Kortom, aan die lening zitten wel eisen en die is dus niet voor iedereen.

Wat willen geldverstrekkers dan van je weten? In feite willen ze weten wie je bent, waarom je wil kopen, wat je waar gekocht hebt en wanneer je de sleutel krijgt (ondertekende koopovereenkomst!), hoeveel je nodig hebt en hoe je dat terug gaat betalen. Heel logisch allemaal. Maar welke stukken moeten er allemaal worden aangeleverd om een hypotheek te krijgen?
Een aantal “zekerheidsstukken” zullen door elke geldverstrekker worden opgevraagd. Om te beginnen wil een bank/verzekeraar weten aan wie het geld wordt uitgeleend. Dus is er een geldig paspoort of identiteitskaart nodig. Verder is als eerder vermeld de opzet dat het geld wordt terug betaald én dat er rente over wordt betaald. Om dat te kunnen doen, zal er een inkomen moeten zijn.
Kortom, wat voor werk doe je en wat zijn de afspraken die je daarover met je werkgever hebt? Die afspraken kun je laten samenvatten in een werkgeversverklaring: daarin staat vermeld van wat voor contractsoort er sprake is (flexweker of tijdelijk dienstverband? Vast dienstverband?) en hoe hoog je inkomen is en hoe dat is opgebouwd. Want niet alleen het bruto loon kan meegenomen worden als inkomen, maar binnen bepaalde richtlijnen kunnen een dertiende maand, eindejaarsuitkering, overwerk, ploegen- of onregelmatigheidstoeslagen, provisie en bonussen worden meegenomen als inkomen. Uitkeringen uit een levensloopregeling overigens niet. Via de website van NHG (nationale hypotheekgarantie) is er een standaard-model werkgeversverklaring te downloaden.

Om te zien of de werkgeversverklaring klopt, wordt er ook een salarisstrook opgevraagd. In het geval van bonussen/provisie is het niet ongebruikelijk dat een geldverstrekker een heel jaar loonstroken opvraagt om de historie van de provisie (de optelsom van de afgelopen twaalf maanden) na te lopen. Het kan ook zijn dat de arbeidsovereenkomst wordt opgevraagd.

Tenslotte wil een geldverstrekker ook weten of er andere “leningen” lopen. Dus wordt er zowel een BKR-check gedaan (zo’n overzicht kun je tegen betaling opvragen bij het bureau kredietregistratie te Tiel), maar de partij die het geld uitleent ook om een maand af- en bijschrijvingen van de betaalrekening én de spaarrekening. Want er wordt ook gecontroleerd of de inbreng van eigen middelen wel keurig bij elkaar gespaard is en dat het geen lening is van iemand anders dan de geldverstrekker.
Ook wordt op je bankafschriften gecontroleerd of het salaris zoals het op de loonstrook staat daadwerkelijk op de rekening is bijgeschreven. Verder wordt er gecontroleerd op betalingsregelingen: wie een betalingsregeling heeft, mag iets minder geld lenen. Hoe je deze bankafschriften kunt downloaden? Zoek op YouTube een tutorial van je huisbank en volg de stappen op. Over het algemeen is het in twee minuten gepiept.
bankafschriften downloaden
Alles op een rijtje?

  • Een geldig paspoort/identiteitsbewijs;
  • Werkgeversverklaring. Ben je flexwerker/uitzendkracht of heb je een tijdelijk dienstverband? Dan zullen ook alle jaaropgaven van de drie voorgaande jaren nodig zijn;
  • Een recente salarisstrook . Bij voorkeur die van de vorige maand;
  • Een maand bankafschriften (dezelfde maand als de aangeleverde loonstrook);
  • Een BKR-overzicht;
  • Uiteindelijk komt hier nog een ondertekende koopovereenkomst bij;

Wil je helemaal goed weten waar je aan toe zult zijn? Ga dan ook écht even een paar uur zitten om rustig het Nibud begrotingsformulier in te vullen, zodat je weet waar je geld op maandelijkse basis heen gaat en dat je weet hoeveel je hebt en overhoudt.

Bij Lavida willen wij deze stukken graag zo snel mogelijk in ons bezit hebben. Want dan kunnen we zelf vast alles uitpluizen en narekenen, zodat we met veel meer zekerheid kunnen zeggen wat er wel of niet mogelijk is. En het lijkt ons dat die duidelijkheid er gewoon al moet zijn als er handtekeningen op koopcontracten worden gezet. Wil je weten wat jij kan? Laat dan die werkgeversverklaring invullen door je HR-medewerker en stuur hem samen met de andere documenten op.